Darrekobber

 

Darrekobber/darrkobber/darrling/darling (ty. Darrkupfer/Darrling)

 

Skiveformet kobber som ved gløding i seigerherden og darreovnen har mistet nesten alt sølv og bly.

 

De nesten helt rene kobberskivene var dekket med forbrent skall (pikskifer) som ble slått av før de gikk til ordinær garing.

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.