Domholz

Domholz/domholts/domholtz

 

Tverrstilt skjøtestykke der sjaktstengene (se sjaktstang) møtes i glidesjakten for tønnene.

 

D. var festet til domholzflak eller stempler som tjente som anlegg for sjaktstengene.

 

(Det må her tas forbehold for noe uklarhet i kildenes funksjonsbeskrivelse).