Driftsutgifter: Hyttekostnad i pct av kobberpris

 

 

 

Røros 1885 (femtrinnsprosess). Pr. 100 tonn malm med utbytte 4,5 tonn garkobber.[1]

 

-> 26 % av en snittpris på 1100,- pr tonn kobber (ex. kjøring og diverse)

-> 31  "     -                      "                     -             (ink.   -           "         -    )

-> 28  "  av en pris på 1000,- pr tonn kobber        (ex. kjøring og diverse)

-> 34  "      -                    "              -                      (ink.   -           "         -    )

 

            (- Samlede kostnader pr tonn 338,- ink. kjøring og diverse)

            (- Kostnader til skjærsteinsmelting (den største posten) 11-15 % av salgspris) 

 

 

Fotnoter

1. Holmsen 1945:7.