Dynamittvarmer

 

Beholder hvor dynamitten ble hold varm da den ble ustabil i kulde.

 

Varia:

- I Norsk Arbeidsmandsforbunds historie kan vi lese: ”Lunte og sprengstoff var ikke altfor pålitelige saker. Vinterstid frøs dynamitten og måtte tines opp. Det ble gjort på de forskjelligste måter. I den første tiden var det vanlig å bære den inne på kroppen, for eksempel i strømpeleggene. En kunne få vondt i hodet av lukten, men det samme fikk visst utøyet, som ellers gjerne fulgte brakkene i de dager. «Miten» hjalp mot slikt.”[1]

 

 

 

 

Fotnoter

1. Odlaug 1955, bd 1:63.