Ejektor

Ejektor

 

Betegnelse på en spesiell type pumpe.

 

Ved Kongsberg Sølvverk ble det fra 1888 brukt e., særlig ved gjenopptakelse av gamle gruver, til å lense vann fra mindre dyp. E. virket ved at trykkvann løp gjennom en dyse som sugde med seg gruvevannet.[1]

Det er p.t. ikke kjent om e. også ble brukt ved andre verk.

Fotnoter

1. Berg B. I. 1998 (25):417.