Eksoterm reaksjon

Eksoterm reaksjon/eksoterme reaksjoner

 

Kjemisk reaksjon som utvikler varme.

 

Smelting hvor en e. r. inngår, kan være mer eller mindre selvgående, dvs. den trenger bare liten eller ingen energitilførsel utenfra.

Eksempler på smelting basert på varmeutvikling ved e.r. er pyrittsmelting og kobberbessemering. Ved begge prosesser er brenselet hovedsakelig svovel- og jerninnholdet i malmen/skjærsteinen. Ved rikelig tilførsel av luft ved kraftig innblåsing i konverteren utvikles varme ved omdanningen av jernsulfid til jernoksid og svovel til svoveldioksid. For pyrittsmeltingen kan det være aktuelt å tilsette brensel når det er underskudd på svovel og når prosessen skal settes i gang.

Det motsatte av e.r. er endoterm reaksjon.

 

Varia:

- Over halvparten av verdens kobberproduksjon foregår i dag med såkalt flash-smelting, en moderne form for pyrittsmelting.