Elektrolyse

 

Kjemisk prosess som fremkalles ved elektrisk strøm, dvs. en spalting eller en kjemisk endring av en forbindelse.

 

Se Elektrolytisk kobberraffinering.