Endoterm reaksjon

 Kjemisk reaksjon som forbruker varme.

 

De fleste smeltereaksjoner er e.r.. Trekull og koks har historisk vært de viktigste energibærere i metallurgiske prosesser.

Det motsatte av e.r. er eksoterm reaksjon.