Erholde frist

Erholde frist (ty. Friste erhalten)

 

Få innvilget utsettelse, f.eks. med å igangsette gruvearbeider, se fristbevilling.