Ertsgang

Ertsgang/ertsåre/malmåre (ty. Ader) 

 

Sprekk eller revne i fjellet som inneholder malm; se også gang.