Ertsmittel

Ertsmittel (ty. Erzmittel)

 

Betegnelse på den malmholdige del av en malmåre, motsatt ’døv mittel”.