Etasjebryting

Brytningsmetode hvor malmen avbygges innenfor hovednivåer (etasjer).

 

Avstanden mellom nivåene kan variere sterkt. Fra Sala sølvgruve i Sverige kjenner vi til at arbeidsrommets høyde var mellom 5-10 m (15-1600 tallet)[1], mens det ved Rana Gruber nå (2013) planlegges et nytt hovednivå 240 m under det gamle.[2]

 

 

Fotnoter

1. Engelbertsson 1987 (ordliste).
2. http://www.lns.no/Prosjekter/Rana-Gruber. Det opplyses også at det fra det nye hovednivået skal åpnes for gruveganger med en total lengde på 5.000 meter, tilsvarende 150.000 m³ berg.