Fangdam

Fangdam/inntaksdam

 

Dam hvor vann ble samlet opp for videre avledning gjennom rør eller renner til forbruksstedet.