Fare

Fare (ty. fahren)

 

Fellesbetegnelse for å bevege seg inn i, fra eller inne i en gruve.

 

Eksempelsetning: Jernstiger er ubehagelige å fare på.