Fare inn

Fare inn (ty. einfahren)

 

Dra inn i gruven på arbeid.

 

Se også anfare.