Farende

Farende/anfarende

 

Person som beveger seg inn i, ut fra eller inne i en gruve.

 

Eksempelsetning: ”…det [er] nødvendig at anbringe optræ for at den farende kan faa anledning til at puste ut.”[1]

 

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:118.