Faringstid

Den tid det tok å ta seg til arbeidet, se anfare (1.).

 

F. var gjerne innberegnet i arbeidstiden slik at effektiv arbeidstid ble tilsvarende redusert, ofte med mange timer.

 

Varia:

- Ved Årdal kobberverk lå noen av gruvene på ca 1500 moh. Arbeidsfolkene måtte derfor ukependle. Når de skulle ha med seg proviant for hele uken gikk hele mandagen med til f.. Det het at mandagen skulle innarbeides de andre dagene, men det har neppe skjedd fullstendig. [1]

Fotnoter

1. Johannessen 1983 (312):27.