Fayalitt

Fayalitt/jernsilikat

 

Silikat med kjemisk formel Fe2SiO4.

 

F. var hovedbestanddel i slagget fra skjærsteinsmeltingen og svartkobbersmeltingen. Slagget kalles derfor gjerne fayalittslagg. Slagget smelter ved ca. 1100 °C, som er vanlig temperatur i en trekullfyrt sjaktovn, normalt ved bruk av blåsebelger.[1]

 

Fotnoter

1. Espelund 2005 (229):36,56.