Felt

Felt/feldt

 

1. Lengdeutstrekningen av en malmforekomst/malmåre (se også strøk). 2. Kortform for gruvefelt, avgrenset areal på jordoverflaten hvor det er gruvedrift 3. Kortform for stangfelt og pumpefelt.