Feltort

Feltort/feldort/feltstrekke/faldort (ty. Feldort)

 

Vannrett gruvegang som følger malmkroppen i lengderetningen, dvs. følger forekomstens strøklinje, for å ta ut malm og undersøke dens utstrekning i feltet. Se også utstrossing.