Feltstempel

Feltstempel/feldtstempel

 

Solid trekubbe som lå under loddet (steinkista) på motvektene (bjørnene), tilkoblet gruvefeltet[1], for å  hindre loddet i å falle ned i sjakta hvis en av kjettingene røk, se bjørn.

Fotnoter

1. Stangfeltet som driver pumperekken(e) nedover i sjakten.