Ferskslagg

Ferskslagg (ty. Frischschlacke)

 

Oksygenrik slagg fra nedsmeltingen av råjern i ferskeherden bestående av silisium og andre stoffer i jernet.

 

F. ble senere, på grunn av sitt oksygeninnhold, brukt aktivt i ferskeprosessen for å avkulle jernet på to måter: 1. Før råjernet ble smeltet ble det lagt et størknet lag av nedsmeltet f. i bunnen av herden. 2. F. ble tilsatt det nedsmeltende jernet under ferskingen.