Fitzhemmer

Fitzhemmer (ty. Pfützeimer) (dial. Kongsberg?)

 

Lite spann brukt som oppbevaringsspann for mat i arbeiderboligene på Kongsberg.[1]

 

Betegnelsen ble brukt i selvforklarende komposita som grøtfitzhemmer og potetfitzhemmer.

Betegnelsen betyr på tysk opprinnelig ’øsekar’ og ble brukt i denne betydning i gruvedriften, da som et lagget kar.

Fotnoter

1. Sanness 1930. Oppnavn og tekniske uttrykk ved Kongsberg Sølvverk.