Flak

Flak/flag

 

1. Mindre tømmerstokk, som regel kløyvd; 2. tykk planke.

 

Ad 1. Ble brukt i gruveforbygningen enten ved byggingen av glidebane for tønnene i sjakten (sjaktflak, domholzflak).

Ad 2. Brukt til gulv, plattinger, dekkmateriell (baneflak, kastenflak )

 

’Flak’ synes å være et samnavn for tømmer/plank av mindre dimensjoner.