Flash-smelting

 

En moderne form for pyrittsmelting hvor pulverisert urøstet kobbermalm smeltes i sjaktovn ved eksoterme reaksjoner (se eksoterm reaksjon) i en oksygenanriket atmosfære.

 

Prosessen er mer miljøvennlig enn alternative metoder og gir en skjærstein med opp til 65 % Cu ved moderate kostnader. Slagget er relativt Cu-rikt, opp mot 1 %, og etterbehandles.

Over halvparten av verdens kobber blir i dag produsert med f.. Metoden har ikke vært i bruk i Norge.