Flat dam

Flat dam[1]

 

Tredam bygget opp av bjelker lagt tvers over gruvegangen.

 

Man skilte mellom ’liggende dam’ med horisontalt liggende tømmer og ’stående dam’ med stående bjelker. Liggende dam ble vanligvis brukt når gruvegangen hadde større høyde enn bredde, og stående hvis gangen hadde stor bredde.

På vannsiden ble dammen tettet ved inndriving av mose som ble kilt fast, og ofte kledd med et godt tjæret lerretsstykke.

 

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på Helland 1887, bd 2:139.