Flomgrav

Grøft eller enkel vannrenne for å samle opp regn- og flomvann og lede dette til en dam.