Flossovn

Flossovn (ty. Flossofen)

 

Tidlig, høy sjaktovn for kontinuerlig produksjon av flytende råjern.

 

Ovnen ser ut til å ha sin opprinnelse og største utbredelse i Sveits og Østerrike hvor den første ble bygget i 1541.

Ovnstypen var i bruk til innpå 1800-tallet, og ble vurdert av Poul Steenstrup som en egnet ovnstype for det yngre Kongsberg jernverk som ble prosjektert i årene etter nedleggelsen av Sølvverket i 1805.