Flotasjonskis

Flotasjonskis/kiskonsentrat

 

Konsentrat etter behandling av finknust svovelkis i et flotasjonsanlegg, se flotasjon.