Forbygging

Forbygging (ty. Verbau)

 

Det å ’innrede’ en gruve med nødvendige tømmermanns-, eventuelt murarbeider for å gjøre gruven fremkommelig og sikker, samt muliggjøre forskjellige driftsmåter og funksjoner

 

Se også forbygning.