Fordringsort

Fordringsort/fordreort

 

Gruvegang brukt til transport av løsbrutt bergmasse (fordring).