Formplate

Avlang plate av metall som belgpipene lå på i formåpningen i ovner, herder (1.) eller esser.

 

F. ble brukt til styring av blestens innblåsningsvinkel i horisontalplanet ved å gi platen et større eller mindre fall.[1] Platen var løs slik at den kunne trekkes ut for korrigering av fallvinkel mens smeltingen pågikk.

            Sprede kildeopplysninger oppgir plater av jern i masovner, mens det i smiesser ble brukt plater av kobber.

            En svensk kilde oppgir at masovn-platen var avlang, opp mot 45 cm lang, 20 cm bred i den ene enden (trolig bakenden), 10 cm i den andre, og med en tykkelse på 1,25 cm.[2]

Fotnoter

1. Rinman oppgir i sitt bergverksleksikon en nesten vannrett helling:”…allenast så at några droppar vatten därpå knapt flyta in åt stället.”
2. Rinman op.cit..