Forpaktning

Forpaktning/forpagtning

 

1. Det å leie bruksrett; 2. akkord

 

Ad 2. ”Medens Mineringen tidligere var betalt udelukkende efter Tommemaal, begyndte man omkring 1735 at indføre Bergspræng­ning efter Akkord, eller som det kaldtes ”Forpagtning””.

[1][1] Dahle H. 1894. Røros Kobberværk 1644-1894. Trondheim. 1894.