Forsett

Forsett[1]

 

En vertikal uthugget fure i en bergflate.

 

F.s lengde er uviss, men ble antakelig så lang som det var rasjonelt å hogge fra en kroppsstilling.

Etter å ha hugget et f. flyttet haueren jernet opp igjen og begynte å hogge en ny fure, omtrent en fingerbredde ved siden av den gamle. Slik kunne han møysommelig hogge ut en hel bergflate i noen millimeters dybde og noe desimeters høyde el lengde, bit for bit, fure for fure. Et mønster av slike flater, som kunne ha forskjellig størrelse, dannet hele driftens profil.

Fotnoter

1. Denne artikkelen fra Berg 1998 (25):55,474.