Forvandt

 

Forvandt

 

Nedre, temporære del av brystmuren på en sjaktovn.

 

F. ble fjernet etter hver smeltekampanje for å kunne komme til med reparasjoner og nødvendig vedlikehold av herden og ovnens indre forøvrig uten å måtte rive ned hele brystmuren (se innredning). Den øverste del av formuren ble bygget slik at den ble stående når man slo ut f.[1]. Slik seksjonsvis bygging av ovnens brystmur bare kjent fra Kongsberg Sølvverk.

En annen Kongsberg-kilde oppgir at f. ble bygget av glimmerskifer[2]. Trolig brukte man glimmer da f. lå rett overfor blesten og dermed i den varmeste sonen i ovnen. Kanskje hadde man også opplevd at steinen her hadde vist tendenser til å smelte.

 

Fotnoter

1. Samuelsen 1843:11.
2. Brünnich 1816:32.