Fot

Lengdemål 0,314 m 0,31 m.

 

F. var i perioden 1683-1875 den lovfestede grunnverdien i det gamle lengdemålsystemet til innføringen av det metriske system i 1875.[1] Fotsystemet avløste det tidligere alensystemet basert på lengden av en sjællandsk alen, se alen.

Ut fra definisjonen av 1 fot ble så de andre lengdemålene som alen (2 fot) og tommer (1/12 fot) bestemt. Ved lov av 28.7.1824 ble det gjennomført en modernisering av målegrunnlaget som i dansketiden var basert på lengden av en rhinlandsk fot, mens grunnverdien fot ble beholdt. Justeringene som ble gjennomført av lengdene var så små at de ikke hadde noen praktisk betydning for bergverksdriften.

Tegnet ’ er symbol for f..

 

Varia:

I kommentar til Agricolas De re metallica fra 1556, opplyses at en f. på den tiden var ≈ 28 cm lang (med den gamle saksiske alen som basis).[2]

 

 

 

Fotnoter

1. Den praktiske overgangen til metersystemet ble relativt raskt gjennomført. Det ble gjort obligatorisk for alle frå 1. juli 1882.
2. Agricola, Georg 1556 (1928):191, note 5.