Fourneyrons turbin

Fourneyrons turbin/Fourneyron-turbin

 

Reaksjons- og radialturbin med delvis, indre vannpåslag, utviklet i 1827.

 

F.t. blir gjerne regnet som den første brukbare, ”rene” turbinkonstruksjon (jfr Poncelets hjul) etter et mangeårig utviklingsarbeid i Frankrike. Den var svært fleksibel ved at den lot seg tilpasse til sterkt varierende vannmengder, fallhøyder og andre lokale forhold. Det er sagt at turbinen åpnet den moderne æra for praktiske vannturbiner.

 

Den første kjente turbin i Norge var en Fourneyron-turbin. som ble installert ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1844. Den var i drift på Kongsberg til 1892, og står i dag på Norsk Teknisk Museum.[1]

 

Varia:

- Turbinen ble oppfunnet av den franske ingeniør Benoit Fourneyron (1802-1867), som selv kalte sin oppfinnelse ”en hydraulisk motor”.

- I 1837 bygget F. turbiner som gjorde 2300 omdreininger pr. minutt og produserte opp til 60 HK.[2]

 

Fotnoter

1. Berg B.I. 1998:406.
2. The Blackwell Encyclopedia 1992:781.