Framute

Framute/framuthe (ty. abmuten)

 

Skaffe seg mutingsseddel på en gruve som tidligere var drevet av en annen.[1]

 

Årsaken til at en gruveeiere mistet driftsretten var som regel at gruven ikke ble drevet etter god bergmannsskikk. Det er p.t. ikke kjent at dette har forekommet i Norge.

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816: 51.