Freiberg-haspel

Freiberg-haspel[1] 

 

Spesiell haspel innført på Kongsberg Sølvverk i 1800.

 

Det er noe uklart hva som skilte den fra de tidligere hasplene bortsett fra at den ser ut til å ha vært litt større med noe lengre sveiver enn de vanlige haspler og dermed kanskje noe lettere å dra. Trolig hadde den også noe større rekkevidde, dvs dybde den kunne heise fra.

Den nye haspelen ble innført overalt på Kongsberg, og de fleste arbeiderne sa seg fornøyd med den.

 

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på Berg B. I. 1998 (25):306,307.