Friskbly

Friskbly/friskblye (ty.Frischblei)

 

Bly som foreligger i sin egentlige, metalliske tilstand.

F. kunne produseres på to måter: 1. Opparbeides fra blymalm. 2. Utvinnes gjennom smelting av forskjellige smelteprodukter bestående av blyforbindelser, som blyglette (PbO).  

Vanligvis forsto man med ”friskbly” det smelteteknisk produserte bly (2.).

Produktene ble ansett for å være like gode og var vanlig handelsvare.

 

Ved Kongsberg Sølvverk, som var stor blykonsument, gikk f. tilbake bl.a. til den såkalte blysmeltingen. Ved Konnerud verk, som arbeidet med kompleksmalmer av sølv, kobber og bly, var f. også et salgsprodukt.

Ad 2., se friskning 1. og friskovn 1.