Friskovn

Friskovn (ty. Frischofen)

 

Mannshøy,smal sjaktovn med blest, forherd og stikkherd 1. for reduserende smelting av oksiderte metaller til rent metall; 2. for sammensmelting av sølvholdig svartkobber, el annet sølvrikt gods, med bly eller blyprodukter, til friskstykker som gikk til seigring.

 

Ad 1. Smeltingen foregikk i en kullfyrt ovn med liten lufttilgang hvor reduksjonen skjedde ved at oksygenet i blyoksidet forbandt seg med CO-gass fra trekullet.

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.

 

Varia:

- Ved Kongsberg Sølvverk synes frisksmeltingen lenge å ha foregått i verkets ovn for blysmeltingen, mens man ved Konnerudverket (Drammen) hadde en egen ovn til dette, kalt ”beskikningsovn”. Ved sølvverket fikk man en tilsvarende ovn utpå 1800-tallet.