Friskstykke

Friskstykke/seigerstykke (ty. Frischstück/Seigerstück)

 

Betegnelse på skivene man tok ut av friskpannen  etter frisksmeltingen.

 

Skivene var en sølv-bly-kobber-legeringen hvor forholdet bly:kobber, alt etter sølvmengden, lå i området 3-4:1. Skivene veide gjerne rundt 150 kg og ble håndtert med kran og satt ned i seigerherden for seigring.

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.