Frist

Frist (ty.)

 

Midlertidig fritak for lovlig fastsatte plikter til å påbegynne eller fortsette arbeider man var rettighetshaver til, f.eks. undersøkelse av en forekomst, eller drift av gruve; se også fristbevilling.