Fyllhammer

Fyllhammer/fyldhammer

 

Lang, tilspisset eller rettkantet, buet krafse brukt i arbeidet med løsbrutt steinmasse i gruven (saubring).

 

Med krafsen dro arbeiderne bergmasse inn på brettet, og de kunne presse eller hogge krafsen ned i massen for å løsne den og få bedre tak. Krafsens nyere navn ’fyllhammer’ henspiller på denne hakkefunksjonen, som kunne styrkes ved tilspissing av bladet.[1]

Fotnoter

1. Flere bevarte, eldre krafser fra Kongsberg har rett nedkant. Dette ser ut til å ha vært standardtypen her, og slike krafser er kjent så sent som fra rundt århundreskiftet 1900. Eldre bergverkslitteratur foreskriver tilspissing. (Berg 2006 (287):281).