Fyrbolts

Fyrbolts/fyrboltz[1]

 

Lærpisk bruk av ertssjeideren til avstraffelse av sjeideguttene hvis de skulket hele eller deler av en arbeidsøkt (sjikt) .

 

Pisken besto av 4-6 lærreimer med et lite treskaft. Den synes å ha vært lite i bruk, selv om skulk periodevis var et stort problem ved verket. En tidlig 1800-tallskilde opplyser at den er ”nu afskaffet.”[2]

Fotnoter

1. Opplysningene til denne artikkelen bygger på forholdene ved Kongsberg Sølvverk. Begrepet ’fyrbolts, liksom bruken av dette straffemiddelet kan derfor være begrenset til dette verket.
2. Brünnich 1816:33.