Fyre

Fyre/fyhre (ty. feiern)

 

1. Skofte, være hjemme fra arbeidet; se fyring. 2. Være ’permittert’ (uten lønn).

 

Varia:

- Ved Årdal kobberverk var det jevnlig kriser og bemanningsreduksjoner. Et slikt tilfelle inntraff 1719: ”Tross slike tiltak ble verkets inntekter alt for små, og verkets krise gikk mot et høydepunkt. Arbeidsstokken var bare på 20-25 mann, og produk­sjonen var minimal. Arbeiderne ville imidlertid ikke forlate verket. Schmidt og Lerche fortalte at de hadde spurt arbeiderne om de ville dra til Kongs­berg, men ingen hadde vært interessert. Arbeiderne hadde lenge måttet fyre, og det ble ordnet slik at de fyrte på omgang. De reagerte "med Trud­sell, Forbandelser, og Klageskriffter over deres fyhring eller afsettelse fra arbeidet ...".”[1]

 

Fotnoter

1. Johannessen 1983 (312):132.