Fyrkast

Liten treplatting som tjente som ’stilling’ for et fyrsettingsbål.

 

F. var av rått tre, dekket med småstein for at gulvet ikke skulle skades av ilden.

F. var aktuelle der hvor det av forskjellige grunner ikke var en naturlig såle hvor bålet kunne settes, f.eks. ved begynnelsen av en fyrsettingsdrift ut fra en sjakt.