Fyrort

Fyrort/brennort (ty. Brennort)

 

Ort drevet med fyrsetting.