Gang

Gang/gangforekomst/sprekkefyllingsforekomst[1] 

 

Sprekk eller revne i fjellet, yngre enn sideberget, fylt med gangbergart eller mineraler, evt. med innslag av malm.

 

G. fylt med bergart som granitt, basalt o.a., kalles bergartsgang. G. fylt med mineraler som kvarts, flusspat o.a., kalles mineralgang, evt. ertsgang hvis den også inneholder malm.

 

G. opptrer generelt uten noe fast mønster og antar mange former og størrelser. De tar vanligvis ikke noen bestemt retning, og kan strekke seg mot "det evige dyp". Noen kiler seg ut nedover, andre når ikke dagen og kiler seg ut oppover. G.s mektighet eller tykkelse er svært forskjellig. Noen er tynne som papirark, andre svulmer opp til flere titalls meter.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger vesentlig på Helland 1901:22,23.