Gangbergart

Gangbergart/gangstein/gangmateriale/gangart

 

Hovedsakelig verdiløs bergmasse som er størknet i malmførende sprekker i berggrunnen.

 

G. kan typisk bestå av bergarter som granitt og basalt og av mineraler som kvarts og kalkspat. Mineralene kan brukes som råstoff til forskjellige industrielle formål. Kvarts har også metallurgisk betydning og kan derfor være en ønskelig bestanddel av smeltemalmen.

Svovelkis er et eksempel på at det som var en g. kan få stor økonomisk betydning. Tidligere hadde svovelkisen bare vært g. for kobberet i kismalmen, men da svovelsyreindustrien i Europa ekspanderte i 2. halvdel av 1800-tallet, ble svovelkis en stor norsk eksportartikkel.